سوزن انژکتور 232-دویتس 402

192.jpg

مشخصات

0433271169-3B1
شماره فنی‌
تیپ موتورFL232
تیپ موتور
Bosch
مارک قطعه
DLLA150S402/بوش ترکیه

شرکتهای وابسته

logos