انژکتور کامل 234 با سوزن 1188

182.jpg

مشخصات

1227 0158
شماره فنی‌
تیپ موتورFL234
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه
موتورهای زمینی 1188-220بار

شرکتهای وابسته

logos